Sustainable soya

Vlees versus plantaardig

Schouten gaat uit van de overtuiging dat de wereld een grote verscheidenheid aan voedsel nodig heeft dat meer op planten is gericht dan op dieren. Daarom biedt Schouten de consument een duurzaam alternatief voor vlees. 

Door alternatieven aan te bieden, zoals vegetarische burgers, schnitzels en snacks, heeft Schouten een veel minder negatieve impact op het milieu in vergelijking met een vleesverwerkend bedrijf.

Onderzoek

Het vermijden van vlees- en zuivelproducten is bij uitstek de beste manier om je impact op het milieu van onze planeet terug te dringen. Dat zeggen wetenschappers achter de, tot op heden meest uitgebreide analyses, van de schade die landbouw toebrengt aan de planeet.

De cijfers

Uit nieuw onderzoek blijkt dat zonder de consumptie van vlees en zuivel het wereldwijde gebruik van grond voor de landbouw met 75% zou kunnen worden teruggedrongen – een gebied zo groot als de VS, China, de EU en Australië samen – en dan kan de wereld nog steeds gevoed worden. Het verlies van natuurgebieden aan de landbouw is de voornaamste oorzaak dat wilde dieren op dit moment massaal uitsterven.

Deze nieuwe analyse toont aan dat terwijl vlees en zuivel slechts 18% van de calorieën en 37% van de eiwitten leveren, ze het overgrote deel – 83% – van de landbouwgrond gebruiken en 60% van de uitstoot voortbrengen van broeikasgassen door de landbouw. Ander recent onderzoek laat zien dat 86% van alle landzoogdieren nu vee of mensen zijn.

Ook toonden wetenschappers aan dat de vlees- en zuivelproducten met de minste impact zelfs nog steeds veel meer milieuschade veroorzaken dan de minst duurzame groente- en graanteelt.

De studie, gepubliceerd in het blad Science, bracht een enorm lijvig databestand voort op basis van bijna 40.000 boerderijen in 119 landen en besloeg 40 voedselproducten, die 90% vertegenwoordigen van alles wat er wordt gegeten. De volledige impact van dat voedsel, vanaf de boerderij tot op tafel, op het gebruik van het land, klimaatverandering, uitstoot, gebruik van zoet water en watervervuiling (eutrofiëring) en luchtvervuiling (verzuring) werd hierin geëvalueerd.

‘Een veganistisch dieet is waarschijnlijk bij uitstek de beste manier om je impact op onze planeet terug te dringen, niet alleen op broeikasgassen, maar ook op wereldwijde verzuring, eutrofiëring, en gebruik van land en water. Je invloed is zo veel groter dan wanneer je op vluchten bezuinigt of een elektrische auto koopt, omdat deze alleen de uitstoot van broeikassen verlagen.

De landbouw is een  sector die zich uitstrekt over de grote hoeveelheid milieuproblemen”, aldus Joseph Poore.  ‘Het zijn echt de dierlijke producten die voor zoveel verantwoordelijk zijn. De consumptie van dierlijke producten vermijden, levert veel meer milieuvoordelen op dan wanneer je duurzaam vlees en zuivel probeert te kopen.’

De landbouw is een  sector die zich uitstrekt over de grote hoeveelheid milieuproblemen”, aldus Joseph Poore. ‘Het zijn echt de dierlijke producten die voor zoveel verantwoordelijk zijn. De consumptie van dierlijke producten vermijden, levert veel meer milieuvoordelen op dan wanneer je duurzaam vlees en zuivel probeert te kopen.’


Joseph Poore, Hoofdonderzoeker aan de Universiteit van Oxford, Verenigd Koninkrijk.

Bron: The Guardian