Onze leveranciers

Om de kwaliteit van de producten te garanderen vinden wij het belangrijk om met goede en betrouwbare leveranciers samen te werken. Dit kan zijn met betrekking tot ingrediënten maar ook met betrekking tot dienstverlening zoals transport.

vegetarian vegan meat substitutes

Evaluatie bestaande leveranciers

Minimaal jaarlijks evalueert onze directie, in samenspraak met de kwaliteitsmanager, onze leveranciers. Beoordeeld wordt of de leveranciers hun (contract)verplichtingen zijn nagekomen en of de kwaliteit van de geleverde diensten overeenkwam met de gestelde normen. De evaluatie vindt plaats aan de hand van de onderstaande aspecten:

  • Bevoegdheid van de leverancier om het product of de dienst te leveren
  • Kwaliteit van product of dienst
  • Klachten en afwijkingen
  • Respecteren van de planning
  • Documentatie
  • Communicatie
Sustainable soy

Selectie nieuwe leveranciers

Voor het selecteren van een nieuwe leverancier gebruikt Schouten haar procedure ‘Leverancier selectie’. Deze selectieprocedure voor leveranciers van bijvoorbeeld grondstoffen, verpakkingen en materialen, is één van de hulpmiddelen om de voedselveiligheid, kwaliteit en authenticiteit van de geleverde producten te waarborgen.

Continuïteit

Producten, verpakkingen en etiketten worden zoveel mogelijk steeds bij dezelfde leveranciers besteld. Voor bepaalde grondstoffen of diensten hebben wij meerdere leveranciers. Dit biedt ons, en daarmee onze afnemers, meer continuïteit en risicospreiding.

Contact

Geeft u de voorkeur aan direct contact?

info@schoutenusa.com

Onze experts

Sanne Jager
Senior QA specialist

More information about the possibilities?

Get in touch with one of our commercial staff members via the form below. We like to discuss your ideas and we usually answer in a couple of hours.