HomeDuurzaamheidVerpakkingen

Schouten werkt eraan:

Duurzamere keuzes in verpakkingen

Met onze smakelijke plant-based producten verleiden we consumenten wereldwijd om een duurzamere keuze te maken. We produceren onze vlees- en visvervangers niet alleen op een zo duurzaam mogelijke manier, ook in de keuze van verpakkingen en verpakkingsmaterialen maken we duidelijke, groenere keuzes.

Wij staan achter de duurzaamheidsafspraken

Dat we met z’n allen iets moeten doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de CO2-uitstoot te verminderen, staat voor Schouten Europe buiten kijf. We staan dan ook achter de initiatieven en afspraken die duurzamere keuzes in verpakkingsmaterialen bevorderen.

Duurzamere keuzes in verpakkingen - vrouw in supermarkt

In 2025 wil de supermarktbranche deze doelen hebben bereikt:

 • In de supermarkten ligt 20% minder verpakkingsmateriaal.
 • 95% van het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
 • Bij plastics wordt voor minimaal 50% gebruikgemaakt van rPET (gerecycled PET).
 • Alle karton en papier is 100% FSC- en PEFC-gecertificeerd.
 • Op alle verpakkingen (100%) staan wegwerp- of recyclingslogo’s

De EU stelde deze doelen voor de langere termijn:

 • 2025: ongebruikelijke kunststoffen zijn uitgefaseerd, er is een verbod op wegwerpplastic en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal is gehalveerd.
 • 2030: alle plastics zijn recyclebaar en 50% van de plastic verpakkingen wordt gerecycled,
 • 2040: de hoeveelheid plastic verpakkingen is gehalveerd.

Schouten Europe onderschrijft de afspraken binnen de FNLI:

De FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) wil al in 2025 uitsluitend nog duurzame en recyclebare voedselverpakkingen op de markt brengen.

Duurzamere keuzes in verpakkingen - reduce, resuse, recycle

Wij maken het verschil met duurzamere verpakkingen

Bij Schouten Europe maken we nu al duurzamere keuzes in karton en papier.

Duurzamere keuzes in verpakkingen - logo FSC

Onze verpakkingen met karton:

 • We gebruiken alleen diepvriesdoosjes zonder PE-coating. Die zijn dus plasticvrij.
  Om het karton waterdichter en vetvrij te houden, zit er in veel doosjes PE-coating aan de binnenzijde.
 • Het karton en papier dat we gebruiken, is 100% FSC-gecertificeerd.
  Omdat karton en papier van houtvezels worden gemaakt, stelt de Forest Stewardship Council (FSC) strenge eisen aan duurzaam en sociaal bosbeheer. FSC is een internationaal keurmerk dat overheden, bedrijven en milieuorganisaties over de hele wereld ondersteunen.
 • We kiezen voor omdozen met een maximaal percentage aan gerecycled karton.

Onze verpakkingen met plastics:

 • We gebruiken alleen trays van Duurzamere keuzes in verpakkingen(gerecycled PET).
  Van alle gerecyclede plastics mag alleen rPET worden gebruikt om levensmiddelen in te pakken. Het recyclen van andere plastics is lastig vanwege de verschillende soorten plastics. Bovendien zijn de recyclemogelijkheden voor andere soorten plastics vaak beperkt: de techniek is er nog niet of er blijkt simpelweg geen vraag te zijn naar het gerecyclede plastic.
 • We vermijden multi-layer materialen.
  Omdat multi-layer plastics uit verschillende plastics bestaan, zijn ze slecht recyclebaar. Er worden weliswaar methodes ontwikkeld om deze multi-layer plastics met oplosmiddelen te scheiden, maar zover is het nog niet. Voor nu geldt dat alleen transparante, onbedrukte plastics van monomateriaal (PP en PET) het beste her te gebruiken zijn.
 • Waar mogelijk kiezen we voor plastic met een lager gewicht.
  Minder plastic betekent minder milieubelasting.
 • Voor onze etiketten gebruiken we geen papier, maar uitsluitend plastics.
  Plastic verpakkingen met papieren etiketten zijn slecht te recyclen. Momenteel vindt er wel onderzoek plaats naar papieren etiketten met wateroplosbare lijmstoffen. Deze moeten het afwassen bij de recycling mogelijk maken, zodat papier straks misschien wel weer kan.
 • We gebruiken géén bioplastics.
  Bioplastics worden weliswaar gemaakt van bijvoorbeeld aardappels, maïs of rietsuiker. Voor de productie ervan zijn echter (kunst)mest, bestrijdingsmiddelen en landbouwgrond nodig. Daarnaast vergaan deze bioplastics niet op een composthoop of langs de kant van de weg. Bioplastics mogen ook niet in de groenbak – daarvoor is een apart recyclingsproces nodig dat nu nog niet wordt aangeboden.
 • We gebruiken géén bio degradable plastics.
  Biologisch afbreekbare of composteerbare plastics worden gemaakt van aardolie of biologische materialen. Onder natuurlijke omstandigheden zijn ze bijna niet afbreekbaar. Daarvoor zijn UV, vocht of bacteriën nodig.
 • We hebben geen samengestelde verpakkingen met zowel karton als plastics.
  We houden karton en plastic goed gescheiden, waardoor recycling makkelijker is.

Kleine stapjes vooruit

Wat de recycling van verpakkingen betreft is er nationaal en internationaal nog een weg te gaan:

 • Nederland recyclet minder dan 50% van al het plastic verpakkingsmateriaal dat op de markt komt.
 • In de Europese Unie ligt dit recyclingpercentage nog lager.
 • En wereldwijd is er nog veel meer terrein te winnen: 14% wordt gescheiden ingezameld en slechts 5% wordt gerecycled.

Met duurzamere keuzes in verpakkingen probeert Schouten in ieder geval de recyclingmogelijkheden te verbeteren. Daarnaast helpt het ons om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.