Stop de plantaardige zuivelcensuur!

Wij als Schouten roepen de Europese commissie en de Europese lidstaten op om het amendement 171 af te wijzen en een einde te maken aan de censuur. Alhoewel wij geen plantaardige zuivel ontwikkelen en produceren tonen wij ons solidair met onze plant-based partners die dat wel doen. Als dit amendement wordt aangenomen, zou het volkomen ingaan tegen de gewenste verschuiving naar duurzamere eetgewoonten, die dringend nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

De productnamen van zuivel zijn al wettelijk beschermd. Amendement 171 zou veel verder gaan dan dat, en ook alle verwijzingen naar zuivel in taal, verpakkingen of afbeeldingen van plantaardig voedsel censureren. Woorden en uitdrukkingen als “zuivelvrij” of “romige textuur” zijn dan mogelijk verboden. Hetzelfde geldt voor een tweet of een advertentie waarin wetenschappelijke gegevens worden vermeld die aantonen dat een product bijvoorbeeld “half zo weinig CO2-uitstoot als roomboter” veroorzaakt. Bizar genoeg zou het amendement zelfs kunnen verbieden dat plantaardige voedingsmiddelen foto’s van het eigen product op hun verpakking plaatsen, omdat deze te veel op zuivelproducten lijken.

Amendement 171 zou niet alleen consumenten belangrijke productinformatie ontnemen, maar ook innovatie belemmeren en de opkomst van duurzaam voedsel. Al met al zou het een enorme ommezwaai betekenen na al het werk dat de EU tot dusver heeft verricht om de eigen doelstellingen op het gebied van volksgezondheid en duurzaamheid te halen, zoals overeengekomen in bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs en de Farm to Fork Strategie. Gezien de urgentie van de klimaatcrisis is dit een zeer onverantwoordelijke stap.

Daarom roepen we u als Schouten om ook de petitie te ondertekenen op: