Voedselveiligheidscultuur: goede werksfeer zorgt voor veilige producten

Laura van Tiel - QA/QC Manager

Voedselveiligheid is niet alleen een kwestie van streng bewaakte processen, ook de bedrijfscultuur speelt hierbij een belangrijke rol. Dat vinden ook de wetgever en certificerende instanties die aandacht voor de voedselveiligheidscultuur nu als eis stellen. Reden voor Schouten om hier binnen alle geledingen van het bedrijf aandacht voor te vragen.

Compliance & Regulatory Manager Laura van Tiel: “Met onze inspanningen voor een breed gedragen voedselveiligheidscultuur bevestigen we aan onze klanten dat we alles in het werk stellen voor een betrouwbaar product en de bescherming van hun reputatie.”

Europese wetgeving

Waar staat de term ‘voedselveiligheidscultuur’ nu precies voor? Van Tiel legt uit: “Bij organisaties met een solide voedselveiligheidscultuur heerst een sfeer waarin medewerkers zich bewust zijn van voedselveiligheid en zich daarnaar gedragen. Of iets korter door de bocht: een veilige, prettige werksfeer draagt eraan bij dat we veilige producten produceren.”

De Global Food Safety Initiative (GFSI) kwam als eerste met de term voedselveiligheidscultuur, die de BRC, IFS en FSSC al snel in hun certificeringseisen opnamen. “En inmiddels heeft Europa deze term opgenomen in de Europese food wetgeving.”

Foodsafety culture

Meer dan kernwaarden

Schouten beschikte al over een set aan kernwaarden linkeddie de cultuur van het bedrijf medebepalen. Maar volgens Van Tiel gaan de eisen van een voedselveiligheidscultuur een stuk verder. “Betrokkenheid van het management, een duidelijke strategie en goede communicatie over food safety door het gehele bedrijf zijn essentieel.”

Voedselveiligheidscultuur: goede werksfeer zorgt voor veilige producten

Best practices

Binnen een voedselveiligheidscultuur draagt iedereen bij aan voedselveiligheid, of je nu op de afdeling Kwaliteit, Inkoop of elders werkt. Daarom zijn Schouten-medewerkers uit heel het bedrijf betrokken bij de voedselveiligheidssessies die de afdeling Kwaliteit en Management Operations organiseert. “In kleine teams kijken we naar wat goed gaat en wat er nog beter kan. De eerste sessies golden als nulmeting. Met de volgende bewaken we de voortgang.”

Volgens Van Tiel is het belangrijk dat de best practices worden gedeeld. “Het management stelt nu een plan op voor de communicatie tussen de afdelingen. Leuke en interessante zaken delen we bijvoorbeeld via tv-schermen en behaalde successen vieren we. Ook publiceren we een poster over de voedselveiligheidcultuur binnen Schouten. Die maakt deel uit van ons inwerkprogramma.”

Voedselveiligheidscultuur: goede werksfeer = veilige producten

Veiligheidsdenken

Van Tiel is sowieso al enthousiast over de implementatie van de voedselveiligheidscultuur. “Het veiligheidsdenken zit al deels in ons Schouten-dna. Het is mooi dat we nu nog een extra stap daarin kunnen zetten. Dat doen we voor onszelf, onze klanten en de eindgebruikers van onze producten.”


Gerelateerd nieuws